Subscríbete

Subscrición
Cubre este formulario para facerte socia subscritora. A cota son 18 euros anuais, e recibirás o xornal, de tirada bimensual, na túa casa.
Cubre este campo se a persoa subscritora non é a mesma que a titular da conta
Cubre este campo se queres facer unha doazón engadida, coa cuantía que escollas
INFORMACIÓN EN CUMPRIMENTO DA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
De conformidade co establecido no art. 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida de datos, informámoslle dos seguintes extremos:
A ASOCIACIÓN PENSA LUGO, con domicilio en Ronda das Fontiñas, nº 172, 7º A, 27002, LUGO, informa á persoa interesada da existencia dun tratamento de datos de carácter persoal no que se atopan almacenados os seus datos persoais baixo a responsabilidade da citada entidade, coa finalidade de xestionar administrativamente os datos dos asociados á entidade. Devandito tratamento ten carácter obrigatorio.
Infórmase ao interesado de que en calquera momento pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, solicitándoo por escrito dirixido no seguinte domicilio, Ronda das Fontiñas, nº 172, 7º A, 27002, LUGO, ESPAÑA nos termos previstos na normativa aplicable.
Descarga o documento completo en https://pensalugo.com/pdf/privacidadepensalugo.pdf